Manison

Quận Cầu Giấy

Khoảng giá
đ -
đ

Quận Cầu Giấy


31500 $/Tháng
Tòa nhà VNTA

Hạng A

537 m2

20 người

12000 $/Tháng
BRG Grand Plaza

Hạng B

537 m2

18 tầng

28500 $/Tháng
Tòa nhà Century

Hạng A

537 m2

20 người

26000 $/Tháng
Sun Red River

Hạng A

537 m2

20 người

11500 $/Tháng
Lancaster Lumnaire

Hạng B

537 m2

20 người

30000 $/Tháng
Sunshine Empire

Hạng A

537 m2

30 người

6000 $/Tháng
Tòa nhà CMC Tower

Hạng C

1690 m2

15 người

6910 $/Tháng
Tòa nhà RIchy

Hạng B

432 m2

10 người

15400 $/Tháng
Tòa nhà CIC

Hạng B

1100 m2

20 người

39600 $/Tháng
Tòa nhà HUD

Hạng A

2200 m2

40 người

12800 $/Tháng
Tòa nhà DSD

Hạng A

537 m2

20 người

Hạng A

2000 m2

40 người

Hiển thị 1 đến 12 của 12 (1 trang)
© Copyright 2021-2023 Manison.